GMO

Svetovno razširjena proizvodnja genetsko modificiranih pridelkov (kot npr. soje in koruze) postopoma raste vse od začetka 90. let. Od 1. septembra 1998 morajo biti vsa živila, ki vsebujejo genetsko spremenjene organizme (GSO) primerno označena (Odlok št. 1139/98/ES).

Od aprila 2004 pa je začela veljati EU direktiva 1829/2003, ki definira prag vrednosti za GSO izdelke pri 0,9 % na območju EU, v živilih in krmi.

O testih SureFood®

Testi SureFood® predstavljajo modularni sistem, ki bazira na 3 glavnih komponentah DNK - priprava, amplifikacija in detekcija. Vsaka komponenta je sestavljena iz drugih modulov. Vsi moduli so kompatibilni, zato je SureFood® zelo fleksibilen sistem, ki ga lahko konfiguriramo za različne uporabnike in njihove specifične uporabe. Priprava vzorca je pomemben korak pri kateri koli analizi s PCR sistemom in je bistven za natančne in zanesljive rezultate. Za ta namen lahko uporabljate SureFood® PREP-Plant in SureFood®PREP-Plant X. Ti proizvodi zagotavljajo izhodiščni material za PCR, ki je izjemen tako po kvaliteti in kvantiteti. Amplifikacijo in detekcijo DNK lahko izvajamo s SureFood®PCR-ELISA  za kvalitativno detekcijo ali s SureFood® real-time PCR za kvantitatvno detekcijo. Dodatni presejevalni test za detekcijo 35S promotorja in NOS terminatorja je prav tako na razpolago.

V ponudbi imamo naslednje SureFood® teste:


* 1 x 50 reakcij za zaznavo referenčnega gena
** vključenih še dodatnih 50 reakcij Inhibition Control MIX-a (ICM)
*** vključenih še dodatnih 100 reakcij Inhibition Control MIX-a (ICM)

SureFood® PLUS komplet podjetja CONGEN vsebujejo mednarodne inhibicijske kontrolne teste.
Glede na real-time PCR naprave, ki uporabljajo VIC, ROX ali LC kanale, se morajo uporabiti naslednji kompleti:
V - (ABI, Eppendorf, Stratagene, Corbett),
R - (Biorad, LightCycler® 480),
LC - (LightCycler®1.5 and 2.0).

Celsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.