Testi za kontrolo prisotnosti antibiotikov

Znanstveniki so najprej antibiotike označili kot naravne produkte plesni ali bakterijskih metabolizmov. Antibiotiki pa so vsekakor substance, ki niso naravni produkti, ampak so sintetični proizvodi, ki nastanejo tudi preko genetskega inženiringa. Ustrezni antibiotiki se uporabljajo v človeški in veterinarski medicini za obrambo pred bakterijskimi infekcijami ali infekcijami, ki  jih povzročajo praživali (protozoa). Pri zdravljenju živine z antibiotiki morajo proizvajalci upoštevati določena časovna zaporedja in splošne prepovedi uporabe nekaterih antibiotikov. Profilaktična uporaba antibiotikov je če dalje bolj omejena prvotno zaradi razvoja odpornosti živali na antibiotike. EU zakonodaja tako predpisuje, kakšne so najvišje dovoljene meje (MRL= Maximu Residue Limit) ostankov antibiotikov v krmi in hrani.

V ponudbi imamo ELISA teste za kontrolo prisotnosti antibiotikov v različnih vzorcih (kloramfenikol), jajcih, mesu, ribah, školjkah, mleku in medu (sulfametazin, sulfonamid, streptomicin, tetraciklin); v mleku, mesu, ribah in rakih (enrofloksacin, ciproflaksin); v različnih vzorcih hrane (kinolone) ter teste na antibiotik nitrofuran (AOZ), nitrofuran (AMOZ). > poleg ELISA testov na antibiotike imamo v naši ponudbi še ELISA teste na mikotoksine

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.