Testi za kontrolo prisotnosti hormonov

Hormoni so biokemijske snovi, ki se v organizmu prenašajo po krvnem obtoku v ustrezne organe. Poznamo dva glavna tipa hormonov, in sicer so to naravni hormoni in kemijsko proizvedeni anaboliki. Ti hormoni in anaboliki pospešujejo rast živali in izboljšajo razmerje med mesom in maščobo pitanih živali. Ananboliki, ki delujejo kot spolni hormoni, se kot snovi za pospeševanje rasti v industriji, ki se ukvarja s pitanjem živali, izven EU  le deloma zakonito uporabljajo. Pristojne institucije v teh državah smatrajo, da je tovrstna uporaba anabolikov netvegana (npr. ZDA). V Evropi je uporaba tovrstnih snovi za pospeševanje rasti prepovedana. Vsekakor pa preslab veterinarski nadzor in uporaba prepovedanih hormonov pomeni tudi tveganja za končne uporabnike, zato so varni in hitri testi bistvenega pomena za zaščito končnih uporabnikov pred tovrstnim tveganjem.

V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za kontrolo prisotnosti hormonov in anabolikov v urinu, ledvicah, mesu živali, jetrih in serumu/plazmi živali, tkivih, žolču itd. > Poleg ELISA testov na hormone in anabolike imamo v naši ponudbi še ELISA teste za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, antibiotikov, alergenov, amionkislin, vitaminov,toksinov v školjkah in ELISA teste za kontrolo avtentičnosti proizvoda.
                                            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.