Testi za kontrolo prisotnosti mikotoksinov

Mikotoksini so sekundarni metaboliti oziroma sekundarni presnovki plesni, ki vplivajo na človekovo zdravje in zdravje živali. Tri poglavitne skupine plesni, ki proizvajajo mikotoksine so Aspergillus, Fusarium in Penicillium. Mikotoksini so lahko rakotvorni (aflatoksin B1, ochratoksin A, fumonisin B1) imajo lahko estrogeno delovanje (zearalenone), so nevrotoksični (fumonisin B1), nefrotoksični (ochratoksini, citrinin, oosporeine), imajo dermonekrotične (trihoteceni) ali imunosupresivne (aflatoksin B1, ochratoksin A, T-2 toksin) lastnosti. Nekateri mikotoksini, kot so aflatoksini, toksin DON in fumonisini so povezani z t.i. akutno mikotoksikozo, ki se lahko pojavi tako pri človeku kot živalih in je posledica uživanja živil s previsokimi vsebnostmi mikotoksinov v krajšem obdobju. Izbruhe t.i. aflatoksičnega hepatitisa so npr. zabeležili v Indiji, Keniji in Maleziji.

Mikotoksini so torej nevarni za ljudi, vendar tudi gospodarstvo ni popolnoma varno pred njimi. Mikotoksini so lahko poglavitni krivec za velike gospodarske izgube v živilsko-predelovalni industriji, ki so posledica zavrnitve pošiljk krme, nezadostna kvaliteta krme pa pomeni nižjo tržno vrednost.  ►več o vplivu na zdravje človeka in gospodarstvo si lahko prebrete v naših novicah tukaj.

V ponudbi imamo teste na mikotoksine: aflatoksin, ohratoksin, citrinin, zearalenone, DON, T2, trihotecene, fumonisin in mikotoksin patulin.

Oblike testiranja: 1. ELISA testi (t.i. RIDASCREEN testi), 2. kolone, 3. mikotoksinske karte (hitri test), 4. standardi 5. referenčni materiali in 6. testi v obliki palčk (t.i. RIDAQUICK hitri testi).

Poleg kolon na specifične mikotoksine imamo v ponudbi tudi multitoksinske kolone, in sicer za čiščenje vzorcev pred analizo na DON, ZON ter T-2&HT-2 s LC-MS/MS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- MIKOTOKSIN AFLATOKSIN

1.
ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - AFLATOKSIN


V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za detekcijo aflatoksinov v mlečnih izdelkih, žitaricah, krmi in živilih:
                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. KOLONE ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - AFLATOKSIN

V ponudbi imamo imunoafinitetne kolone, ki se lahko uporabljajo v kombinaciji z UV lučko ali sistemoma HPLC in TLC. Imunoafinitetne kolone odlikuje natančnost (uporaba monokloničnega protitelesa) ter hitri in zanesljivi rezultati.


V ponudbi imamo naslednje imunoafinitetne kolone za kontrolo prisotnosti aflatoksina v živilih (tudi v koruzi, suhem sadju, začimbah in oreških) ter čistilne kolone za čiščenje vzorcev:
                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. MIKOTOKSINSKE KARTE ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - AFLATOKSIN

Mikotoksinske karte spadajo v skupino hitrih testov. Odlikuje jih zanesljivi in hitri rezultati (dobite jih v 10 minutah), občutljivost (je v skladu z EU regulativo, rezultati, ki jih dobimo so primerljivi z rezultati na HPLC sistemu).

Splošno:
Kvalitativna presejalna metoda za detekcijo aflatoksina B1 in skupnega števila aflatoksinov v različnih količinah v živilih in krmi.

V ponudbi imamo naslednje hitre teste oz. mikotoksinske karte za detekcijo aflatoksina B1 in skupnega števila aflatoksinov v številnih živilih, koruzi in arašidih:
                                             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - AFLATOKSIN
 
V ponudbi imamo naslednje standarde za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba (zmanjšana potreba po uporabi nevarnega aflatoksina v prahu), natančnost in fleksibilnost.

                                            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. REFERENČNI MATERIALI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - AFLATOKSIN

Splošno:
Referenčni material za analizo skupnega števila aflatoksinov pri različnih stopnjah kontaminacije.


V ponudbi imamo naslednji refernčni material za kontrolo prisotnosti aflatoksina:                                            
                                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. TESTI V OBLIKI PALČK ZA KONTROLO PRISTOTNOSTI MIKOTOKSINOV - AFLATOKSIN

Splošno:
Hitri testi v obliki palčk so imunokromatografski testi za detekcijo aflatoksina v zrnju, sojini moki, oreških, pistacijah, kokosovi  moki, sončničnih semenih, figah, dateljnih in indijskih orehih ter začimbah.

V ponudbi imamo naslednji hitri test za kontrolo prisotnosti aflatoksina v omejenih živilih:


                                       
                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--- MIKOTOKSIN OHRATOKSIN

1. ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - OHRATOKSIN A

V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za kontrolo prisotnosti ohratoksina A v žitaricah, pivu, krmi in prašičjem serumu:


                                            

                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. KOLONE ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - OHRATOKSIN A

V ponudbi imamo imunoafinitetne kolone, ki se lahko uporabljajo v kombinaciji z UV lučko ali sistemoma HPLC in TLC. Imunoafinitetne kolone odlikuje natančnost (uporaba monokloničnega protitelesa) ter hitri in zanesljivi rezultati.

V ponudbi imamo naslednje imunoafinitetne kolone za kontrolo prisotnosti ohratoksina A v žitaricah, krmi, pivu in prašičjem serumu ter čištilne kolone za čiščenje vzorcev:

                                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. MIKOTOKSINSKE KARTE ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - OHRATOKSIN A

Mikotoksinske karte spadajo v skupino hitrih testov. Odlikuje jih zanesljivi in hitri rezultati (dobite jih v 10 minutah), občutljivost (je v skladu z EU regulativo, rezultati, ki jih dobimo so primerljivi z rezultati na HPLC sistemu).

Splošno:
Kvalitativna presejalna metoda za detekcijo ohratoksina A .

V ponudbi imamo naslednje hitre teste oz. mikotoksinske karte za detekcijo ohratoksina A:                                                    
                                                -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - OHRATOKSIN A

V ponudbi imamo naslednje standarde za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba, natančnost in fleksibilnost.                                                  
                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. REFERENČNI MATERIALI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - OHRATOKSIN A

Splošno:
Referenčni material za analizo skupnega števila ohratoksina A pri različnih stopnjah kontaminacije.

V ponudbi imamo naslednji refernčni material za kontrolo prisotnosti ohratoksina A:

                                                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--- MIKOTOKSIN CITRININ

1. ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - CITRININ

V ponudbi imamo naslednjI ELISA test za kontrolo prisotnosti citrinina v žitaricah in krmi:                                                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--- MIKOTOKSIN ZEARALENONE

1. ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - ZEARALENONE

V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za kontrolo prisotnosti zearalenona v žitaricah, pivu, krmi in prašičjem serumu:


                                                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. KOLONE ZA ČIŠČENJE VZORCEV - ZEARALENONE

V ponudbi imamo naslednje imunoafinitetne kolone za čiščenje vzorca pred analizo zearalenona ali zearanola s HPLC sistemom:
                                                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - ZEARALENONE

V ponudbi imamo naslednja standarda za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba, natančnost in fleksibilnost.                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. REFERENČNI MATERIALI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - ZEARALENONE

Splošno:
Referenčni material za analizo skupnega števila zearalenona pri različnih stopnjah kontaminacije.

V ponudbi imamo naslednji referenčni material za kontrolo prisotnosti zearalenona:
                                                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- MIKOTOKSIN DON (vomitoksin)

1. ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - DON (vomitoksin)

V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za kontrolo prisotnosti DON-a  v žitaricah, sladu, krmi, pivu in pivini:
                                                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. KOLONE ZA ČIŠČENJE VZORCEV - DON (vomitoksin)
ponudbi imamo naslednje imunoafinitetne kolone za čiščenje vzorcev pred analizo deoksivalenola s HPLC sistemom:  

                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - DON (vomitoksin)

V ponudbi imamo naslednje standarde za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba, natančnost in fleksibilnost.                                                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. REFERENČNI MATERIALI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - DON (vomitoksin)

Splošno:
Referenčni material za analizo skupnega števila deoksivalenona pri različnih stopnjah kontaminacije.

V ponudbi imamo naslednji refernčni material za kontrolo prisotnosti deoksivalenona:                                                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. TESTI V OBLIKI PALČK ZA KONTROLO PRISTOTNOSTI MIKOTOKSINOV - DON (vomitoksin)

Splošno:
Hitri testi v obliki palčk so imunokromatografski testi za detekcijo DON-a v žitaricah.

DODATNA OPREMA: Pri analizi vzorcev z RidaQuick testi lahko uporabljamo RidaScan.

V ponudbi imamo naslednji hitri test za kontrolo prisotnosti aflatoksina v omejenih živilih:
                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- TOKSIN T2


1. ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - TOKSIN T2

V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za kontrolo prisotnosti toksina T2 v žitaricah in krmi:


 
                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. KOLONE ZA ČIŠČENJE VZORCEV - TOKSIN T2

V ponudbi imamo naslednje imunoafinitetne kolone za čiščenje vzorcev pred analizo T-2 in HT-2 s HPLC sistemom:


                                                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - TOKSIN T2

V ponudbi imamo nasledna standarda za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba natančnost in fleksibilnost.                                                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. REFERENČNI MATERIALI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - TOKSIN T2

Splošno:
Referenčni material za analizo skupnega števila toksina T2 pri različnih stopnjah kontaminacije.

V ponudbi imamo naslednji referenčni material za kontrolo prisotnosti tokisna T2:                                                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- MIKOTOKSINI TRICHOTECENI

2. KOLONE ZA ČIŠČENJE VZORCEV - TRICHOTECENI

V ponudbi imamo naslednje imunoafinitetne kolone za čiščenje vzorcev in uporabo z GCMS/LCMS:                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - TRICHOTECENI

V ponudbi imamo naslednjI standard za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba, natančnost in fleksibilnost.
                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- MIKOTOKSIN FUMONISIN

1. ELISA TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - FUMONISIN

V ponudbi imamo naslednje ELISA teste za kontrolo prisotnosti fumonisina v kuruzi in izdelkih iz koruze: 
                                
2.
KOLONE ZA ČIŠČENJE VZORCEV - FUMONISIN

V ponudbi imamo naslednje čistilne kolone za čiščenje vzorcev pred analizo fumonisina B1, b2 in B3 s HPLC sistemom:
4.
STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - FUMONISIN

V ponudbi imamo naslednje standarde za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba, natančnost in fleksibilnost.
5. REFERENČNI MATERIALI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - FUMONISIN

Splošno:
Referenčni material za analizo skupnega števila fumonisina pri različnih stopnjah kontaminacije.

V ponudbi imamo naslednji referenčni material za kontrolo prisotnosti fumonisina:
6. TESTI V OBLIKI PALČK ZA KONTROLO PRISTOTNOSTI MIKOTOKSINOV - FUMONISIN

Splošno:
Hitri testi v obliki palčk so imunokromatografski testi za detekcijo fumonisina v koruzi.

V ponudbi imamo naslednji hitri test za kontrolo prisotnosti fumonisina v omejeni žitarici:
--- MIKOTOKSIN PATULIN

PECTINASE TEST

Splošno:

Pectinase test je v obliki enzimske raztopine in se uporablja pri klasifikaciji motnega jabolčnega soka in jabolčne kaše pred analizo vzorca na patulin.                                                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDARDI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI MIKOTOKSINOV - PATULIN

V ponudbi imamo naslednje standarde za kontrolo prisotnosti mikotoksinov, ki jih odlikuje enostavna uporaba, natančnost in fleksibilnost.                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.