Testi za določanje aminokislin

Aminokisline so prisotne v industriji živalske krme že 40 let. V poznih 50-tih in 60-tih letih 20.stoletja so proizvajalci  živalske krme za perutnino začeli uporabljati s kemično sintezo pridobljen DL-metionin. V poznih 80-ih letih 20.stoletja so se DL-metioninu ( ►več o testu za determinacijo DL-metionina v krmi si lahko prebrete v nadaljevanju) in L-lisinu ( ►več o testu za determinacijo L-lisina v krmi si lahko prebrete v nadaljevanju) pridružile še HCI, L-treonin in L-triptopan aminokisline. Do danes se je proizvodnja aminokislin znatno pocenila, kar je tudi eden izmed poglavitnih vzrokov, zakaj se je dodajanje aminokislin v živalsko krmo tako zelo razširilo.

Zaradi vse večjih potreb po beljakovinskih izdelkih je za proizvajalce teh izdelkov bistvenega pomena, da še učinkoviteje "prenesejo" beljakovine iz krme v meso. Aminokisline so namreč nepogrešljiv člen v izboljšanju proizvodnje izdelkov iz živalskih beljakovin.

V ponudbi imamo poleg že omenjenih testov za DL-metionin in L-lisin še test za določanje aminokisline L-cistin v živalski krmi.

                                         -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VITAFAST® D-/L-METHIONIN

Test je namenjen kvantitativnem določevanju dodanega in prostega D-/L-metionina in L-metionina, ki se veže z beljakovinami v živalski krmi.

Specifikacije testa:
 • Format: mikrotiterna ploščica za 96 determinacij (12 stripov po 8 časic)
 • Standardi: 0,005 - 0,070 g / 100g ali 0,005 - 0,070 %
 • Priprava vzorca: za determinacijo prostega, dodanega DL- metionina v vzorcu, moramo narediti ekstrakcijo z vodo; za določitev vsebnosti naravnega L-metionina, ki se veže z beljakovinami moramo vzorec hidrolizirati z kislino v avtoklavu
 • Čas inkubacije: 48 h v temi pri 37 °C
                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------

VITAFAST® L-CYSTINE

Test je namenjen kvantitativnem določevanju dodanega in prosteg L-cistina ali L-cisteina in za določitev skupne vsebnosti (dodan L-cistin ali L-cistein in naravni L-cistein) v živalski krmi.


Specifikacije testa:
 • Format: mikrotiterna ploščica za 96 determinacij (12 stripov po 8 časic)
 • Standardi: 0,002 - 0,018 g / 100g ali 0,002 - 0,018 %
 • Priprava vzorca: dodane aminokisline ekstrahiramo z vročo kislino v vodni kopeli; za determinacijo skupne vsebnosti (dodanih in naravnih aminokislin) moramo narediti ekstrakcijo z vročo kislino v avtoklavu
 • Čas inkubacije: 44-48 h v temi pri 37 °C
                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------

VITAFAST® L-LYSINE

Test je namenjen kvantitativnem določevanju prostega L-lisina (prosti in vezan L-lisin) v živalski krmi.

Specifikacije testa:
 • Format:mikrotiterna ploščica za 96 determinacij (12 stripov po 8 časic)
 • Standardi: 0,02 - 0,40 g/ 100g ali 0,02 - 0,40 %
 • Priprava vzorca: za determinacijo skupne vsebnosti L-lisina moramo vzorec ekstrahirati z vročo kislino v avtoklavu; prost L-lisin moramo ekstrahirati z vodo
 • Čas inkubacije: 48 h v temi pri 37 °CCelsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.