Avtomatizirana hitra mikrobiologija SOLERIS

 Soleris1.3.png
Soleris viala.jpg Kako deluje: 

Optična tehnologija— in Soleris kivete— omogočajo
hitre in zanesljive rezultate v le nekaj kratkih korakih.

Soleris sistem je edinstvena tehnologija zasnovana
na osnovi klasičnih tekočih mikrobioloških gojišč "ready
to use" kivetah


Edinstvena tehnologiaja ki meri spremembe pH in ostalih
biokemičnih reakcij.

Način dela: 
 • Vzorec 1- 5ml se vstavi v kiveto, ki je napolnjena s specifičnim tekočim mikrobiološkim gojiščem.
 • Soleris sistem spremlja spremembe v kemijskih lastnostih gojišča do katerih prihaja zaradi metabolnih procesov mikroorganizmov. Ob pojavu metabolnih proizvodov, reagenti v gojišču povzročijo spremembo barve gojišča
 • Soleris sistem spremlja vsakih 6 minut spremembe do katerih prihaja v gojišču v kiveti
 • Vsaka sprememba barve ki je zaznana z fotodetektorjem se zapiše in posname v program
 • Višja kot je kontaminacija hitrejši je rezultat

Soleris primer.jpg

Veliko bonitet v kratkem času !!! 

Izboljšanje učinkovitosti analiz in prepustnosti proizvodov:
 • Takojšen/hiter pregled surovin in izdelkov
 • Protokol "Early alert" ( v urah, ne dnevih ) vam omogoča takojšnje ukrepe v primeru kontaminacije
 • Hitrejša potrditev neoporečnosti surovin, končnih izdelkov zmanjšuje stroške skladiščenja, stroške hlajenja, stroškov zalog
 • Izdelek je prej in dlje časa na prodajnih policah
 • Večje zaupanje in vrednost blagovne znamke
 • Zanesljiva in hitra kontrola dviga samozavest in lajša sprejemanje odločitev. Poveča se operativna sposobnost
 • Hitrejše sproščanje izdelkov iz skladišča podaljšuje rok trajanje in vrednost izdelka
 • Večja operativna učinkovitost in kvaliteta proizvodov povečuje vrednost in zaupanje v blagovno znamko
                    Soleris protokol.jpg


  soleris gojišča.jpgSoleris enota.jpg
SOLERIS Letak

Celsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.