ELISA testi

ELISA testi so encimskoimunski testi, ki se uporabljajo na principu detekcije protiteles ali antigenov v vzorcu. Pri ELISA  testu se na zadnje dodano protitelo veže encim, ki omogoči spremembo barve substrata in posledično tudi detekcijo protitelesa ali antigena, ki ga iščemo. ELISA testi se uporabljajo pri kontroli živil (alergeni, antibiotiki, hormoni in anaboliki), v mikrobioloških raziskavah (salmonella, SET A, B, C, D, E, verotoksini, listeria ► za več informacij o ELISA testih na Salmonello, SET A, B, C, D, E, verotoksin  in listerio si lahko preberete v nadaljevanju ali v posameznih letakih (na dnu strani)   


RIDASCREEN® SALMONELLA

RIDASCREEN® Salmonella je sandwich ELISA test za hitro določanje prisotnosti salmonell v živilh, krmilih in v vzorcih iz okolja oz. brisih po obogatitvi vzorca (ISO, FDA, USDA, FSIS, BAM). Rezultati v manj kot 23 urah.

RIDASCREEN® Salmonella test je validirala Evropska validacijska organizacija AFNOR po EN/ISO 16140 standardu (ref. št.  RBP 31/01 – 06/08) za vzorce v živilih, krmilih in iz okolja.

Specifikacije testa:
 • Format: mikrotiterna plošča za 96 determinacij (lomljiva)
 • Standardi: pozitvna in negativna kontrola 
 • Drugi reagenti v kompletu: Salmonella Bouillon, izpiralni pufer, konjugat, substrat/kromogen, stop raztopina, krovna folija za mikrotiterno ploščico 
 • Priprava vzorca: homogenizacija vzorca in poenostavljena enostopenjska obogatitev vzorca na temp. 35 – 37 °C
 • Čas inkubacij: Obogatitev: 16 – 20 h ► Izvajanje testa: 30min + 4h + 30min + 15min ► Skupno: minimalno 21 ur 15 minut
 • Meja detekcije: 1 salmonella v 25 gramih vzorca je enako 104 salmonell/ml
 • Rok trajanja (testa): 12 mesecev pri 4 °C   

Prednosti testa:
 • občutljiv (1 salmonella v 25 g vzorca je enako 104 salmonell/ml)     
 • zanesljiv (s testom ugotavljamo prisotnost gibljivih in negibljivih salmonel (s. pullorum in s. gallinarum))
 • prilagodljiv (test lahko uporabljate za analizo vseh vrst živil, krmil in vzorcev iz okolja (brisi))
 • hiter (rezultati v manj kot 23 urah!)
O izvajanju testa in poteku testiranja z RIDASCREEN® Salmonello si lahko preberete v letaku RIDASCREEN SALMONELLA (na dnu strani).

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIDASCREEN® SET A, B, C, D, E

RIDASCREEN SET A, B, C, D, E je sandwich ELISA test za detekcijo enterotoksinov Staphylococcus aureus (SET) A, B, C, D, E v tekočih in trdih živilih (paštete, končni mesni izdelki, pite, izdelki iz piščančjega mesa, ribe, ribji izdelki, mlečni izdelki, sladoled, jajčni izdelki, solate, tortni nadevi) in bakterijskih kulturah. Zaradi svoje izjemne občutljivosti je RIDASCREEN® SET A, B, C, D, E zanesljivejši od imunodifuzijskega postopka, ki ima mejo zaznave pri 0,1 mg/ml.

Specifikacije testa:
 • Format: mikrotiterna ploščica za 96 determinacij (12 stripov po 8 čašic)
 • Standardi: pozitivna kontrola ( vsebuje SET A, B, C, D, E; c = 2ng/ml vsakega toksina)
 • Priprava vzorca: homogenizacija in centrifugiranje
 • Čas inkubacije: 2 h 30 min
 • Meja detekcije: odvisno od vzorca testiranega živila: 0,2 - 0,7 ppb

Test RIDASCREEN® SET A, B, C, D, E in RIDASCREEN® SALMONELLA skupaj tvorita optimalni paket za detekcijo in kontrolo Salmonelle v vzorcih. Z RIDASCREEN® SALMONELLA testom Salmonello detektirate, z RIDASCREEN® SET A, B, C, D, E testom jo določite.

                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RIDASCREEN® VEROTOXIN

RIDASCREEN® VEROTOXIN je ELISA test za detekcijo verotoksina 1 in 2 (SLT-I in SLT-II) v obogateni kulturi. Verotoksina 1 in 2 spadata med citotoksine in sta produkt enterobakterij E.coli. Glavni vir okužb so predvsem surovo ali premalo kuhano meso, neprimerno skladiščeni mesni izdelki in surovo mleko.

RIDASCREEN® VEROTOXIN je enostaven in zanesljiv test, primeren za vse vrste laboratorijev.

Specifikacije testa:
 

 • Format: mikrotiterna ploščica (12 stripov po 8 čašic)
 • Standardi: pozitvna kontrola (neaktivirani verotoksini)
 • Priprava vzorca: po obogatitvi vzorca in centrifugiranju, uporabimo supernatant kulture pri analizi
 • Čas inkubacije: 1h 45 min
 • Meja detekcije: obogatitev za 16-18 h je zadosti, da detektiramo toksine v supernatantu kulture; rezultati kažejo, da pod ustreznimi pogoji zazna RIDASCREEN® Verotoksin test že en mikorb, ki proizvaja verotoksin
 • Križne reakcije: križnih reakcij poleg detekcije SLT-I in SLT-II ni
                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATE® LISTERIA

ELISA test LOCATE® LISTERIA je kvantitativni test, s katerim lahko detektiramo listerio v veliko različnih vrstah živil.


Specifikacije testa:
 • Format: mikrotiterna ploščica za 96 determinacij 
 • Standardi: pozitivna in negativna kontrola
 • Priprava vzorca: selektivna obogatitev vzorca
 • Čas inkubacije: 30 + 30 + 30 minut
 • Meja detekcije: 1 listeria v 25 g živila
 • Rok trajanja testa: 12 mesecev pri 4 °C

Prednosti testa:

 • natančen (zelo nizke meje zaznave)
 • zanesljiv (zazna listerio)
 • prilagodljiv (test je primeren za analizo veliko različnih vrst živil)
 • fleksibilen (format 12 stripov po 8 časic je primeren tako za manjše, kot bolj obsežnejše analize)
 • hiter (rezultati v 48-ih urah!)

Po istem principu lahko detektiramo tudi salmonello, in sicer s testom LOCATE® SALMONELLA (priprava vzorca: predobogatitev in selektivna obogatitev, meja detekcije: 1 salmonella v 25 g živila; vsi drugi parametri so isti ► glej LOCATE® Listeria).


DODATNA OPREMA: Pri testiranju s testom LOCATE® LISTERIA in LOCATE® SALMONELLA potrebujete inkubator , izpiralec , čitalec in pipete (50 µl).
 


RIDASCREEN SALMONELLA_letak

Celsis

Vodilno podjetje za kontrolo UHT in mlečnih izdelkov na osnovi bioluminiscence.

R-Biopharm

Vodilen proizvajalec na področju ELISA testov za določanje reziduov v prehrani in krmilih.

Cytoimmun

Proizvajalec diagnostičnih testov za preventivo HPV na materničnem vratu.

Zeutec

Nemško podjetje, ki proizvja opremo za natančno, varno in enostavno analizo vzorcev ( pšenica, moka, vino, olja ... ) Instrumenti delujejo na osnovi ( NIR ) tehnologije.

Albagaia

Proizvajalec edinstvenega hitrega testa za detekcijo prisotnosti legionelle v vodnih sistemih.