Brzi imunohromatografski testovi

Rezultati se očitavaju pomoću prenosnog čitača. Wi–fi prenos rezultata na e-mail ili server. Bluetooth povezivanje s printerom i štampanje rezultata.

Senzorski testovi u formatu tračica „Test strip" sa receptorima za brzo i jenostavno otkirvanje ostataka više antibiotika u jednom koraku.

U ponudi imamo sledeće testove:

 • β-Lactam Test
 • β-Lactam + Tetracyclin Test
 • Tetracyclines Test
 • Melamine Test
 • 3 Sensor (β-Lactam + Tetracyclin + Streptonmycin)
 • 3 Sensor (β-Lactam + Tetracyclin + Sulfonamide)
 • 4 Sensor (β -lactams+Tetracyclines+Streptomycin+Chloramphenicol)
 • Neomycin Test
 • Gentamycin Test
 • Streptomycin Test
 • Kanamyin Test
 • Lincomycin Test
 • Spectinomycin Test
 • Erythromycin Test
 • Spectinomycin Test
 • Quinolone Test
 • Sulfonamide Test
 • Quinolone + Sulfonamide Test
 • Chloramphenicol Test (0.1ppb)

Preuzmite katalog