Antibiotiki

Znanstveniki so najprej antibiotike označili kot naravne produkte plesni ali bakterijskih metabolizmov. Antibiotiki pa so vsekakor substance, ki niso naravni produkti, ampak so sintetični proizvodi, ki nastanejo tudi preko genetskega inženiringa. Ustrezni antibiotiki se uporabljajo v človeški in veterinarski medicini za obrambo pred bakterijskimi infekcijami ali infekcijami, ki jih povzročajo praživali (protozoa). Pri zdravljenju živine z antibiotiki morajo proizvajalci upoštevati določena časovna zaporedja in splošne prepovedi uporabe nekaterih antibiotikov. Profilaktična uporaba antibiotikov je če dalje bolj omejena prvotno zaradi razvoja odpornosti živali na antibiotike. EU zakonodaja tako predpisuje, kakšne so najvišje dovoljene meje (MRL= Maximu Residue Limit) ostankov antibiotikov v krmi in hrani.

Prenesite katalog