GMO

Svetovno razširjena proizvodnja genetsko modificiranih pridelkov (kot npr. soje in koruze) postopoma raste vse od začetka 90. let. Od 1. septembra 1998 morajo biti vsa živila, ki vsebujejo genetsko spremenjene organizme (GSO) primerno označena (Odlok št. 1139/98/ES).

Od aprila 2004 pa je začela veljati EU direktiva 1829/2003, ki definira prag vrednosti za GSO izdelke pri 0,9% na območju EU, v živilih in krmi.

Testi SureFood® predstavljajo modularni sistem, ki bazira na 3 glavnih komponentah DNK - priprava, amplifikacija in detekcija. Vsaka komponenta je sestavljena iz drugih modulov. Vsi moduli so kompatibilni, zato je SureFood® zelo fleksibilen sistem, ki ga lahko konfiguriramo za različne uporabnike in njihove specifične uporabe. Priprava vzorca je pomemben korak pri kateri koli analizi s PCR sistemom in je bistven za natančne in zanesljive rezultate. Za ta namen lahko uporabljate SureFood® PREP-Plant in SureFood®PREP-Plant X. Ti proizvodi zagotavljajo izhodiščni material za PCR, ki je izjemen tako po kvaliteti in kvantiteti. Amplifikacijo in detekcijo DNK lahko izvajamo s SureFood®PCR-ELISA za kvalitativno detekcijo ali s SureFood® real-time PCR za kvantitatvno detekcijo. Dodatni presejevalni test za detekcijo 35S promotorja in NOS terminatorja je prav tako na razpolago.

Nabor SureFood® (qPCR) testov:

Prenesite katalog