HY Con izdelki

HY Con izdelki za vzorčevanje, prevoz in mikrobiološko obdelavo vzorcev.


Namen uporabe - vzorčevanje:

 • Trupov živali za zakol (v skladu z IDO 17604: 2015), kot to zahteva uredba Evropske komisije 2073/2005.
 • Odvzem vzorca (feces) v piščančjih farmah (v skladu s predpisi komisije (EU) št. 200/2010, (EU) št. 517/2011, (EU) št. 1190/2012).
 • V proizvodnih obratih (proizvodne linije, stene, tla, korita, odprtine itd.).
 • Pri nadzoru nad postopkom higiene z namenom ugotovitve, ali je čiščenje opravljeno pravilno.
 • Roke, oblačila itd., ki so opredeljena kot osebna higiena.
 • Mikrobiološka priprava vzorcev – vrečke za gnetenje vzorcev.

Hy Con izdelki se uporabljajo v:

 • Prehrambena industrija.
 • Perutninarstvo in živinoreja.
 • Farmacevtska industrija.
 • Kozmetična industrija.
 • Sanitarne in zdravstvene službe.
 • Laboratoriji.