HY Con proizvodi

HY Con proizvodi za uzorkovanje, prijevoz i mikrobiološku obradu uzoraka


Namjena korištenja - uzorkovanje:

 • Tijela životinja za klanje (u skladu sa ISO 17604: 2015) što zahtijeva uredba Europske komisije 2073/2005.
 • Uzimanja uzoraka fecesa na farmama peradi (u skladu sa propisima Komisije (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 1190/2012.
 • U proizvodnim pogonima (proizvodne linije, zidovi, podovi, kanali, otvori itd.).
 • Prilikom nadzora higijene sa namjerom utvrđivanja da li je čišćenje pravilno izvršeno.
 • Ruke, odjeća itd. što spada pod osobnu higijenu.
 • Mikrobiološka priprema uzoraka – vrećice za stomaher.

Pogodno za uporabu:

 • Prehrambena industrija.
 • Peradarstvo i stočarstvo.
 • Farmaceutska industrija.
 • Industrija kozmetike.
 • Sanitarne i zdravstvene službe.
 • Laboratoriji.