Bluephage

Revolucija v vodni industriji! Testi specializirani za ugotavljanje fekalne in virusne onesnaženosti v vodi. S testi Bluephage je sedaj omogočeno z inovativno in patentirano tehnologijo hitro, enostavno in ekonomično odkriti in določiti kolifage v enem delavnem dnevu v primerjavi z dolgotrajno standardno metodo.

Protokoli testov so izvajajo po ISO in US-EPA metodi.

Biološki material:

 • BP1603- biološki material za štetje somatskih kolifagov-ISO
 • BP1629- gostiteljski sev za štetje somatskih kolifagov-US-EPA
 • BP1631- gostiteljski sev za štetje F-spc kolifagov-US-EPA
 • BP1626- Pozitivna kontrola za štetje somatskih kolifagov-ISO
 • BP1627- Pozitivna kontrola za štetje F-spc kolifagov-ISO/US-EPA
 • BP1628- gostiteljski sev za štetje somatskih kolifagov-ISO
 • BP1608- že pripravljen biološki material za štetje somatskih kolifagov-US-EPA
 • BP1618- že pripravljen biološki material za štetje F-spc kolifagov- US-EPA

ISO Mikrobiološka gojišča:

 • BP1637- Modified Scholten's Broth ( MSB ) (ISO 10705-2) 0,5 KG
 • BP1638- Modified Scholten's Agar ( MSA ) (ISO 10705-2) 0,5 KG
 • BP1639- Modified Scholten's Broth ( MSB ) (ISO 10705-2) 5 KG
 • BP1640 - Modified Scholten's Agar ( MSA ) (ISO 10705-2) 5 KG

R1601 – kit določanja kolifagov v 1 ml vzorca ISO 10705-1 & ISO 10705-2

R1604 - kit določanja kolifagov v 100 ml vzorca ISO 10705-1 & ISO 10705-2

Povezava do uradne strani produktov