Bluephage

Revolucija u analizi vode! Testovi specijalizirani za detekciju fekalnog i virusnog onečišćenja u vodi. S testovima Bluephage je sada omogućeno da se inovativnom i patentiranom tehnologijom otkriju i odrede kolifagi u jednom radnom danu što je mnogo brže, jednostavnije i ekonomičnije u usporedbi s dugotrajnom standardnom metodom.

Postupak rada se izvodi prema ISO i US-EPA metodi.

Biološki materijal:

 • BP1603- biološki materijal za brojanje somatskih kolifaga-ISO
 • BP1629- soj domaćin za brojanje somatskih kolifaga-US-EPA
 • BP1631- soj domaćin za brojanje F-spc kolifaga-US-EPA
 • BP1626- pozitivna kontrola za brojanje somatskih kolifaga-ISO
 • BP1627- pozitivna kontrola za brojanje F-spc kolifaga-ISO/US-EPA
 • BP1628- soj domaćin za brojanje somatskih kolifaga-ISO
 • BP1608- prethodno pripremljen biološki materijal za brojanje somatskih kolifaga-US-EPA
 • BP1618- prethodno pripremljen biološki materijal za brojanje F-spc kolifaga- US-EPA

ISO Mikrobiološke hranjive podloge:

 • BP1637 - Modified Scholten's Broth ( MSB ) (ISO 10705-2) 0,5 KG
 • BP1638 - Modified Scholten's Agar ( MSA ) (ISO 10705-2) 0,5 KG
 • BP1639 - Modified Scholten's Broth ( MSB ) (ISO 10705-2) 5 KG
 • BP1640 - Modified Scholten's Agar ( MSA ) (ISO 10705-2) 5 KG

R1601 – kit za određivanje kolifaga u 1 ml uzorka ISO 10705-1 & ISO 10705-2

R1604 – kit za određivanje kolifaga u 100 ml uzorka ISO 10705-1 & ISO 10705-2

Link na službenu stranicu proizvoda