GMO

Svetsko raširena proizvodnja genetsko modifikovanih proizvoda (kao npr. soje i kukuruza) postepeno raste sve od početka 90. godina. Od 1. septembra 1998 sve namirnice koje sadrže genetsko promenjene organizme (GSO) moraju da budu pravilno označene (Odluka br. 1139/98/ES).

Od aprila 2004 stupila je na snagu EU direktiva 1829/2003 koja namirnicama i stočnoj hrani na području EU prag vrednosti za GSO proizvode definiše na 0,9 %.

Testovi SureFood® predstavljaju modularan sistem koji se bazira na 3 glavne komponente DNK - priprema, amplifikacija i detekcija. Svaka komponenta je sastavljena iz drugih modula. Svi moduli su kompatibilni, zato je SureFood® veoma fleksibilan sistem koji možemo da konfigurišemo za različite korisnike i njihove specifične upotrebe. Priprema uzorka je važan korak pri bilo kojoj analizi PCR sistemom i bitna je za precizne i pouzdane rezultate. Za tu namenu možete upotrebljavati SureFood® PREP-Plant i SureFood®PREP-Plant X. Ti proizvodi obezbeđuju temeljni materijal za PCR, koji je izuzetan i po pitanju kvaliteta i kvantiteta. Amplifikaciju i detekciju DNK možemo izvesti SureFood®PCR-ELISA za kvalitativnu detekciju ili SureFood® real-time PCR za kvantitatvnu detekciju. Dodatni test prosejavanjem za detekciju 35S promotora i NOS terminatora takođe je na raspolaganju.

U ponudi imamo sledeče SureFood® (qPCR) testove:

Preuzmite katalog