GMO

Svjetki raširena proizvodnja genetski modificiranih proizvoda (kao npr. soje i kukuruza) postepeno raste sve od početka 90. godina. Od 1. rujna 1998 sve namirnice koje sadrže genetsko promijenjene organizme (GMO) moraju biti pravilno označene (Odluka br. 1139/98/ES).

Od travnja 2004 stupila je na snagu EU direktiva 1829/2003 koja namirnicama i stočnoj hrani na području EU prag vrijednosti za GMO proizvode definira na 0,9 %.

Testovi SureFood® predstavljaju modularan sistem koji se bazira na 3 glavne komponente DNK - priprema, amplifikacija i detekcija. Svaka komponenta je sastavljena iz drugih modula. Svi moduli su kompatibilni, zato je SureFood® veoma fleksibilan sistem koji možemo konfigurirati za različite korisnike i njihove specifične upotrebe. Priprema uzorka je važan korak pri bilo kojoj analizi PCR sistemom i bitna je za precizne i pouzdane rezultate. Za tu namjenu možete upotrebljavati SureFood® PREP-Plant i SureFood®PREP-Plant X. Ti proizvodi osiguravaju temeljni materijal za PCR, koji je izuzetan i po pitanju kvalitete i kvantitete. Amplifikaciju i detekciju DNK možemo izvesti SureFood®PCR-ELISA za kvalitativnu detekciju ili SureFood® real-time PCR za kvantitatvnu detekciju. Dodatni test prosijavanjem za detekciju 35S promotora i NOS terminatora također je na raspolaganju.

U ponudi imamo sljedeče SureFood SureFood® (qPCR) testove:

Preuzmite katalog