Analiza hormonov in anaboličnih ostankov

Hormoni so biokemijske snovi, ki se v organizmu prenašajo po krvnem obtoku v ustrezne organe. Poznamo dva glavna tipa hormonov, in sicer so to naravni hormoni in kemijsko proizvedeni anaboliki. Ti hormoni in anaboliki pospešujejo rast živali in izboljšajo razmerje med mesom in maščobo pitanih živali. Anaboliki, ki delujejo kot spolni hormoni, se kot snovi za pospeševanje rasti v industriji, ki se ukvarja s pitanjem živali, izven EU le deloma zakonito uporabljajo. Pristojne institucije v teh državah smatrajo, da je tovrstna uporaba anabolikov netvegana (npr. ZDA). V Evropi je uporaba tovrstnih snovi za pospeševanje rasti prepovedana. Vsekakor pa preslab veterinarski nadzor in uporaba prepovedanih hormonov pomeni tudi tveganja za končne uporabnike, zato so varni in hitri testi bistvenega pomena za zaščito končnih uporabnikov pred tovrstnim tveganjem.