Analiza hormona i anaboličkih ostataka

Hormoni su biološke supstance koje se u organe u organizmu prenose krvotokom. Poznajemo dva glavna tipa hormona, a to su prirodni hormoni i sintetički anabolici. Ti hormoni i anabolici stimuliraju rast životinja i poboljšavaju omjer mesa i masnoće tovljenih životinja. Anabolici, koji djeluju kao spolni hormoni, izvan EU se ponegde zakonito upotrebljavaju kao stimulator rasta u industriji koja se bavi tovljenjem životinja. Nadležne institucije u tim državama smatraju da takva upotreba anabolika nije riskantna (npr. SAD). U Europi je upotreba takvih stimulansa rasta zabranjena. Naravno da slab veterinarski nadzor i upotreba zabranjenih hormona znači i rizik za krajnje potrošače, zato su sigurni i brzi testovi od velikog značaja za zaštitu krajnjih potrošača od takvih rizika.