RIDA®CUBE

Sustav RIDA®CUBE SCAN dizajniran je za provođenje analiza s enzimatskim ispitivanjima različitih sirovina, ulaznih sirovina, gotovih proizvoda u prehrambenoj industriji. S RIDA®CUBE SCAN možete izvoditi analize na različite šećere (npr. Glukozu ...), kiseline (npr. L-mliječna kiselina i drugi parametri (npr. Sulfiti, ...) u svim vrstama hrane i sirovina (vina, sokovi) , sirovine u prahu, meso i mesni proizvodi, marmelade, sir ...

RIDA®CUBE SCAN je novi prijenosni foto spektrometar koji odražava kombinaciju najnovije tehnologije.

Parametri:

Preuzmite katalog