Aktuelno iz prodajnog programa

Aktuelno iz prodajnog programa

RIDA®CYCLER – Real-Time qPCR

RIDA®CYCLER je 4 kanalni (FAM/HEX/ROX/Cy5) Real-Time PCR uređaj koji je zasnovan na modernoj tehnologiji magnetske idukcije MIC.

Karakteristike i prednosti: Kompaktnost, modularnost, brzina, jednostavnost, pouzdanost, aplikativnost, sistem po principu »Plug&Play«.

Preuzmite katalog

RIDA®SMART APP

Aplikacija RIDA®SMART APP nova je tehnologija za kvantitativno određivanje prisutnosti mikotoksina pomoću RIDA®Quick testova. Rezultati se čitaju pomoću aplikacije koja se učitava na Google »NEXUS« ili Google »XL PIXEL«.

Preuzmite katalog


Investicioni Vaučer za dobijanje sertifikata (izrada sertifikata ISO 9001 / Prodaja opreme i proizvoda za primenu kontrole hrane i higijene životne sredine) sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija iz Evropskog fonda za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si