Vitamini

Dovoljna količina vitamina izuzetno je važna za besprekorno funkionisa ljudskog tela. Pošto ono samo ne proizvedi sve vitamine, odnosno ne u dovoljnoj količini, čovek ih unosi hranom. Da bi hrana zadovoljila potrebe ljudskog tela za vitaminima, proizvođači vitamine dodaju u hranu. Pošto je teško dostići homogenu distribuciju vitamina u namirnicama, a pored toga je potrebno količinu vitamina navesti na ambalaži proizvoda, dosledno i redovno izvođenje testova za određivanje sadržaja vitamina u namirnicama od izuzetnog je značaja.