Mikotoksini

Mikotoksini su sekundarni metaboliti, odnosno sekundarni metaboliti plesni koji utiču na zdravlje ljudi i životinja. Tri glavne grupe plesni koje proizvode mikotoksine su Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Mikotoksini mogu da budu kancerogeni (aflatoksin B1, ochratoksin A, fumonisin B1), da imaju estrogeno delovanje (zearalenone), neurotoksični (fumonisin B1), nefrotoksični (ochratoksini, citrinin, oosporeine), imaju dermonekrotična (trihoteceni) ili imunosupresivna (aflatoksin B1, ochratoksin A, T-2 toksin) svojstva. Neki mikotoksini, kao što su aflatoksini, toksin DON i fumonisini, povezani su sa tzv. akutnom mikotoksikozom koja može da se pojavi kako kod ljudi tako i kod životinja a posledica je konzumiranja namirinica sa previsokom sadržinom mikotoksina u kraćem vremenskom periodu. Slučajevi izbijanja tzv. aflatoksičnog hepatitisa zabeleženi su npr. u Indiji, Keniji i Maleziji.

Mikotoksini su dakle opasni za ljude, međutim pred njima nije bezbedna ni privreda. Mikotoksini mogu da budu glavni krivac za velike privredne gubitke u prehrambeno-prerađivačkoj industriji, koji nastaju kao posledica odbijanja preuzimanja pošiljaka stočne hrane, a nedovoljan kvalitet stočne hrane znači nižu tržišnu vrednost.

Preuzmite katalog