ATP luminometri

Merenje koncentracije ATP-a uz pomoć tehnologije koja funkcioniše na principu bioluminiscencije.

Na današnjem tržištu kontrola higijene je veoma važna a posebno u industriji čija je delatnost proizvodnja i distribucija potrošne robe.

ATP luminometar za detekciju ATP-a nudi suvremeno rešenje za fabrike koje žele poboljšati higijenske uslove u svojim proizvodnim postrojenjima.

 • sektor industrije za preradu hrane i pića,
 • proizvodni sektor u prehrambenoj industriji ,
 • bolnice i ambulante,
 • državni sektor,
 • obrazovne ustanove,
 • farmaceutski sektor i zavodi za javno zdravstvo.

Sistem za detekciju ATP-a omogućava:

 • neposrednu procenu čistoće proizvodnih površina što korisniku omogućava blagovremeno rešavanje neusklađenosti,
 • smanjenje upotrebe konvencionalnih mikrobioloških metoda koje su spore, naporne i skupe ,
 • proveravanje kvalitete vode,
 • usavršavanje sanitarnog osoblja za temeljniju higijenu,
 • evidentiranje i sledljivost rezultata testiranja za otkrivanje higijenski problematičnih površina, poboljšanje nivoa higijene, prilagođavanje HACCP sistemu i industrijskim regulativama,
 • optimizaciju doziranja sredstava za čišćenje,
 • zaštitu brenda kompanije poboljšanjem kvaliteta proizvoda i izbegavanje skupog povlačenja proizvoda sa polica.
PCE ATP Luminometar

PCE-ATP sistem za detekciju ATP-a se sastoji od tri dijela:

1. PCE ATP luminometar – zgodan uređaj koji korisniku pruža brze i precizne rezultate o stanju higijene, direktno na mestu testiranja.

2. PCE-ATP bris za testiranje higijene površina – praktičan bris koji funkcioniše na principu ATP-a,izrađen po principu ''sve u jednom'' , aktivira se zajedno sa štapićem za uzimanje briseva tzv. funkcijom »pritisni i istisni«.

3. Program za analizu podatka – program koji korisnicima omogućava prenos rezultata testiranja u bazu podataka za kasniju analizu i uređivanje izveštaja..

Preuzmite katalog

Kikkoman Luminometar

Karakteristike:

 • Instrument koji staje na dlan.
 • Detekcija do 1 femtomoa ATP-ja + AMP.
 • Na svakom testnom planu možete uštediti do 4000 kontrolnih tačaka.
 • Alfanumerički prikaz na zaslonu.
 • Čuva 2000 rezultata.
 • Rezultat za 10-ak sekundi.
 • Automatska kalibracija nakon uključenja aparata.
 • Napajanje sa 2 AA baterijama.
 • Povezuje se sa računalom.
 • Dimenzije: 65x175x32 mm / teža : 235 g.
 • Priložen je program za obradu podataka.
 • LuciPac Pen je kompletan bris sa stabilnim enzimom u tečnom stanju za uzimanje briseva sa površina. Rezultati se očitavaju sa aparaturom Lumitester PD-30.
 • Komplet pruža tačna i ponovljiva merenja.
 • Rok trajanja: 12 meseca od datuma proizvodnje.
 • Pogodan za upotrebu u restoranima, kuhinjama, prehrambenim postrojenjima, bolnicama, školama...

Preuzmite katalog

Innovate System

Innovate® je inovativno poduzeće za razvijanje brzih mikrobioloških detekcija, prednosti Innovate® sistema prepoznali su vodeći proizvođači u farmaceutskoj, kozmetičkoj, prehrambenoj industriji (mlekarska - UHT proizvodi, proizvođači sokova, piva … ).

Innovate® sustav osigurava pouzdane, točne rezultate u 18-24 sata na osnovi ATP bioluminescencije. Omogučena vam je brza potvrda kakvoće proizvoda a time također brže otpuštanje proizvoda na tržište.

Prednosti:

 • Jednostavno rukovanje.
 • Rezultat je 15 minuta nakon prethodne inkubacije proizvoda.
 • Ušteda vremena u usporedbi s klasičnom kirologijom.
 • Pouzdani rezultati.
 • Smanjenje troškova skladištenja, brži ciklus proizvodnje, konkurentnost na tržištu.

Innovate je dizajniran za testiranje u prehrambenoj industriji (UHT proizvodi). Testiranje se provodi na mikrotiterni pločama gdje se u svakom trenutku može testirati 96 uzoraka.

Cijeli proces testiranja provodi se putem računalnog programa.


Prednosti Innovate sustava prepoznale su mnoge vodeće proizvođače u svojoj industriji:

Za izvedbu mikrobiološke kontrole finalnih proizvoda koriste se reagenti te primjereni instrumenti, koji automatski doziraju reagente u uzorke. Nakon odavanja reagenata instrument očita rezultate koji se pohranjuju putem računalnog programa. Računalni program automatski upravlja cjelokupnim procesom izvedbe testa te vodi evidenciju svih mjerenja.


Tehnika kontrole je osnovana na reagentima, prvi dodani reagent otklanja utjecaj prisutnog slobodnog ATP-a i ne utječe na stanice. Drugi reagent utječe na staničnu stijenku te ju otvori, tako da se oslobodi stanični ATP. Treći dodani reagent reagira sa oslobođenim staničnim ATP-om, tako, da ga instrument lako očita. Rezultat se očitava u RLU.

Preuzmite katalog