Brzi imunokromatografski testovi

Aplikacija RIDA®SMART APP nova je tehnologija za kvantitativno određivanje prisutnosti mikotoksina pomoću RIDA®Quick testova. Rezultati se čitaju pomoću aplikacije koja se učitava na Googleu »NEXUS« ili Google »XL PIXEL«.

Preuzmite katalog