TRILOGY sertifikovani referentni materijali i standardi

Trilogy®Analitička laboratorija nudi sertifikovane referentne materijale i standarde za obezbeđenje kvaliteta mikotoksinskih analiza. Sertifikovani Trilogy® mikotoksinski referentni materijali su prirodno kontaminirani homogenizovani proizvodi koji su sertifikovani da sadrže određenu koncentraciju jednog ili više mikotoksina.

Preuzmite katalog