TRILOGY certificirani referentni materijali i standardi

Trilogy®Analitički laboratorij nudi certificirane referentne materijale i standarde za osiguranje kvalitete mikotoksinskih analiza. Certificirani Trilogy® mikotoksinski referentni materijali su prirodno kontaminirani homogenizirani proizvodi koji su certificirani da sadrže određenu koncentraciju jednog ili više mikotoksina.

Preuzmite katalog