Premi®Test

Premi®Test - brzi test za određivanje ostataka antibiotika u namirnicama životinjskog porekla za manje od 4 sata.

Karakteristike:

  • Brzi test – rezultat za manje od 4 sata!
  • Jednostavno rukovanje – za izvođenje testa nije potrebna skupa oprema.
  • Osetljivost – detekcija antibiotika u granicama EU Maximum Residue Limits (MRL´s).
  • Sertifikati – AOAC i AFNOR sertifikovani.

Preuzmite katalog