Premi®Test

Premi®Test - brzi test za određivanje ostataka antibiotika u namirnicama životinjskog porijekla za manje od 4 sata.

Karakteristike:

  • Brzi test – rezultat za manje od 4 sata!
  • Jednostavno rukovanje – za izvođenje testa nije potrebna skupa oprema.
  • Občutljiv – detekcija antibiotika u granicama EU Maximum Residue Limits (MRL´s).
  • Certifikati – AOAC i AFNOR.

Preuzmite katalog