Aktualno iz prodajnog programa

Aktualno iz prodajnog programa

RIDA®CYCLER – Real-Time qPCR

RIDA®CYCLER je 4 kanalni (FAM/HEX/ROX/Cy5) Real-Time PCR uređaj koji se temelji na modernoj tehnologiji magnetske idukcije MIC.

Karakteristike i prednosti: Kompaktnost, modularnost, brzina, jednostavnost, pouzdanost, aplikativnost, sistem po načelu »Plug&Play«.

Preuzmite katalog

RIDA®SMART APP

Aplikacija RIDA®SMART APP nova je tehnologija za kvantitativno određivanje prisutnosti mikotoksina pomoću RIDA®Quick testova. Rezultati se čitaju pomoću aplikacije koja se učitava na Google »NEXUS« ili Google »XL PIXEL«.

Preuzmite katalog