Mikotoksini

Mikotoksini su sekundarni metaboliti, odnosno sekundarni metaboliti plijesni koji utječu na zdravlje ljudi i životinja. Tri glavne grupe plijesni koje proizvode mikotoksine su Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Mikotoksini mogu djelovati kancerogeno (aflatoksin B1, ochratoksin A, fumonisin B1), posjedovati aktivnost estrogenskog analoga (zearalenone), neurotoksični (fumonisin B1), nefrotoksični (ochratoksini, citrinin, oosporeine), imaju dermonekrotična (trihoteceni) ili imunosupresivna (aflatoksin B1, ochratoksin A, T-2 toksin) svojstva. Neki mikotoksini, kao što su aflatoksini, toksin DON i fumonisini, povezani su sa tzv. akutnom mikotoksikozom koja se može pojaviti kako kod ljudi tako i kod životinja, a posljedica je konzumiranja namirinica sa previsokom koncentracijom mikotoksina u kraćem razdoblju. Izbijanje tzv. aflatoksičnog hepatitisa zabilježeno je primjerice u Indiji, Keniji i Maleziji.

Mikotoksini su dakle opasni za ljude, međutim pred njima nije sigurna ni privreda. Mikotoksini mogu biti glavni krivac za velike privredne gubitke u prehrambeno-prerađivačkoj industriji, koji nastaju kao posljedica odbijanja preuzimanja pošiljaka stočne hrane, a nedovoljna kvaliteta stočne hrane znači nižu tržišnu vrijednost.

Preuzmite katalog