Katalozi

Alergeni

Preuzmite katalog

Antibiotici

Preuzmite katalog

Automatski ekstraktor Insta NX

Preuzmite katalog

Ballya testovi

Preuzmite katalog


Ballya ONE Step BT Sensor

Preuzmite katalog

Biokemijski analizatori

Preuzmite katalog

Brzi testovi voda

Preuzmite katalog

BSE / Risk Materijal / Identifikacija životinjskog tkiva

Preuzmite katalog


Compact Dry

Preuzmite katalog

Elisa BSE / Risk Material / Identifikacija životinjskog tkiva

Preuzmite katalog

Elisa čitači

Preuzmite katalog

Enzimske analitičke metode

Preuzmite katalog


Ezy MIC testovi

Preuzmite katalog

GMO

Preuzmite katalog

Innovate System

Preuzmite katalog

Kromogene mikrobiološke podloge HiCrome

Preuzmite katalog


Luminometar Kikkoman PD-30

Preuzmite katalog

Luminometar PCE ATP

Preuzmite katalog

Mikotoksini

Preuzmite katalog

Mikroorganizmi

Preuzmite katalog


Oprema

Odaberite katalog

Premi®Test

Preuzmite katalog

qPCR test setovi

Preuzmite katalog

RAPID TEST 2019-nCoV Ag

Preuzmite katalog


RAPID TEST 2019-nCoV Total Ig

Preuzmite katalog

Real-Time qPCR: Insta Q48-Q96

Preuzmite katalog

RIDA®CHECK

Preuzmite katalog

RIDA®CUBE

Preuzmite katalog


RIDA®CYCLER – Real-Time qPCR

Preuzmite katalog

RIDA®SMART APP

Preuzmite katalog

RIDA®STAMP

Preuzmite katalog

SureFast® Animal ID qPCR

Preuzmite katalog


SureFast® Mikrobiologija

Preuzmite katalog

TRILOGY certificirani referentni materijali i standardi

Preuzmite katalog