Katalozi

Alergeni

Preuzmite katalog

Antibiotici

Preuzmite katalog

Automatski ekstraktor Insta NX

Preuzmite katalog

Biokemijski analizatori

Preuzmite katalog


Brzi testovi voda

Preuzmite katalog

BSE / Risk Materijal / Identifikacija životinjskog tkiva

Preuzmite katalog

Compact Dry

Preuzmite katalog

Elisa BSE / Risk Material / Identifikacija životinjskog tkiva

Preuzmite katalog


Elisa čitači

Preuzmite katalog

Enzimske analitičke metode

Preuzmite katalog

Ezy MIC testovi

Preuzmite katalog

Firefly Luminometar

Preuzmite katalog


GMO

Preuzmite katalog

Innovate System

Preuzmite katalog

Kromogene mikrobiološke podloge HiCrome

Preuzmite katalog

MicroFast®

Preuzmite katalog


Mikotoksini

Preuzmite katalog

Mikroorganizmi

Preuzmite katalog

Oprema

Odaberite katalog

Premi®Test

Preuzmite katalogqPCR test setovi

Preuzmite katalog

RAPID TEST 2019-nCoV Ag

Preuzmite katalog

RAPID TEST 2019-nCoV Total Ig

Preuzmite katalog

Real-Time qPCR: Insta Q48-Q96

Preuzmite katalog


RIDA®CHECK

Preuzmite katalog

RIDA®CUBE

Preuzmite katalog

RIDA®CYCLER – Real-Time qPCR

Preuzmite katalog

RIDA®SMART APP

Preuzmite katalog


SureFast® Animal ID qPCR

Preuzmite katalog

SureFast® Mikrobiologija

Preuzmite katalog

TRILOGY certificirani referentni materijali i standardi

Preuzmite katalog

Vinari i pivari

Preuzmite katalog