Microfast

MicroFast® su kromogene gotove hranjive podloge namijenjene za testiranje sirovina, hrane i okoline.

Prednosti MicroFast® su:

 • Jednostavna upotreba.
 • Malo prostora za skladištenje i malo otpadnog materijala.
 • Gotove hranjive podloge.
 • Dugi rok upotrebe – 18 mjeseci.

Popis podloga:

 • LR1001 Aerobic Count Plate
 • LR1002 Coliform Count Plate
 • LR1003 Yeast & Mold Count Plate
 • LR1007 Coliform & E. coli Count Plate
 • LR1005 Staphylococcus aureus Count Plate
 • LR1005Q Staphylococcus aureus Con‑rmation Plate
 • LR1011 Enterobacteriaceae Count Plate
 • LR1010 Bacillus cereus Count Plate
 • LR1008 Environmental Listeria Count Plate
Službena web stranica proizvođača

Preuzmite katalog